Pedagog volného času

POZICE:
Pedagog volného času

Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace

zastoupená ředitelkou, Mgr. Veronikou Kozlíkovou

Dobrovského 16

794 01 Krnov

 

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Pedagog volného času

Požadavky:

1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. plná způsobilost k právním úkonům

3. znalost problematiky obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství

4. občanská a morální bezúhonnost

5. minimálně dvouletá pedagogická praxe

6. komunikační a organizační schopnosti

7. orientace, přehled a praktické dovednosti v oblasti volnočasových aktivit

 

Dalšími předpoklady jsou:

zodpovědnost, flexibilita, kreativita, samostatné jednání, schopnost týmové spolupráce, schopnost improvizace, důslednost ad.

 

Náplň práce:
– zajištění pedagogické činnosti v oblasti volného času, tj. vedení zájmových útvarů, realizace příležitostných aktivit, organizování letních táborů ad.

-spolupráce při organizování a realizování volnočasových aktivit SVČ Krnov

-zabezpečení a organizování činností daného Oddělení

-spolupráce s externími pracovníky

 

Nabízíme:

1. zajímavou, smysluplnou a kreativní práci v příjemném, stabilním a profesionálním prostředí

2. hlavní pracovní poměr na dobu určitou (2 roky) s možností prodloužení na dobu neurčitou

3. možnost seberozvoje a dalšího vzdělávání

4. příspěvek finančních prostředků na úhradu stravování, sportovních a kulturních aktivit a vzdělávacích kurzů

5. platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Písemně zašlete:

1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, a kontaktní adresa, telefon, e-mail

2. motivační dopis

3. stručná koncepce (max. 1 A4) volnočasové aktivity

4. kopie dokladů o dosaženém vzdělání a výpis

 

Přihlášky do výběrového řízení s výše uvedenými dokumenty zašlete v tištěné podobě poštou na adresu:

Středisko volného času Krnov Dobrovského 16 794 01 Krnov

 

Uzávěrka přihlášek: středa 17. července 2019

 

Nástup do zaměstnání: 1. září 2019

 

Bližší informace: Mgr. Veronika Kozlíková, mob.: 775 055 215, e-mail: veronika.kozlikova@svckrnov.cz

 

Vybraní uchazeči, splňující kvalifikační kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru v SVČ Krnov.

 

výběrové řízení na pozici: Pedagog volného času

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora