Pedagog volného času

POZICE:
Pedagog volného času

Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou, Mgr. Veronikou Kozlíkovou
Dobrovského 16 794 01 Krnov

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: pedagog volného času

Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. plná způsobilost k právním úkonům
3. znalost problematiky obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost
5. minimálně dvouletá pedagogická praxe
6. komunikační a organizační schopnosti
7. orientace, přehled a praktické dovednosti v oblasti volnočasových aktivit

Dalšími předpoklady jsou: zodpovědnost, flexibilita, kreativita, samostatné jednání, schopnost týmové spolupráce, schopnost improvizace, důslednost ad.

Náplň práce:
– zajištění pedagogické činnosti v oblasti volného času, tj. vedení zájmových útvarů,
realizace příležitostných aktivit, výukových programů, organizování letních táborů ad.
– spolupráce při organizování a realizování volnočasových aktivit SVČ Krnov
– zabezpečení a organizování činností daného Oddělení
– spolupráce s externími pracovníky

Nabízíme:
1. zajímavou, smysluplnou a kreativní práci v příjemném, stabilním a profesionálním prostředí
2. hlavní pracovní poměr na dobu určitou (2 roky) s možností prodloužení na dobu neurčitou
3. možnost seberozvoje a dalšího vzdělávání
4. příspěvek finančních prostředků na úhradu stravování, sportovních a kulturních aktivit a vzdělávacích kurzů 5. platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Písemně zašlete:
1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, a kontaktní adresa, telefon, e-mail
2. motivační dopis
3. stručná koncepce (max. 1 A4) volnočasové aktivity
4. kopie dokladů o dosaženém vzdělání a výpis

Přihlášky do výběrového řízení s výše uvedenými dokumenty zašlete v tištěné podobě poštou na adresu:
Středisko volného času Krnov Dobrovského 16 794 01 Krnov

Uzávěrka přihlášek: středa 17. června 2020

Nástup do zaměstnání: úterý 1. září 2020

Bližší informace: Mgr. Veronika Kozlíková,
mob.: 775 055 215,
e-mail: veronika.kozlikova@svckrnov.cz

Vybraní uchazeči, splňující kvalifikační kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru v SVČ Krnov.

Mgr. Veronika Kozlíková ředitelka SVČ Krnov

Dobrovského 281/16
Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora