Česko-polské hry pro děti a mládež a Mezinárodní fotografický workshop

Dne 1. 6. 2018 proběhly v rámci česko-polského projektu Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, s registračním číslem projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000858, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Překračujeme hranice 2014-2020 dvě akce:

 

Česko-polské hry pro děti a mládež

Letošní dětský den Střediska volného času Krnov se nesl v duchu sportovních her.
Na zahradě čekalo na děti celkem 20 stanovišť, která se dělila na soutěžní a nesoutěžní. Děti si měly možnost vyzkoušet nejen jim známé sporty jako je badminton či lukostřelba, ale také například laserovou střelnici, pukec, discgolf a slackline.
Na zahradu tedy zavítali nejen žáci základních škol z Krnova o okolí, ale také žáci ze základní školy Pietrowice. Celkem se tak 1. ročníku česko-polských her zúčastnilo 300 dětí, z toho 149 mladých soutěžících. Kromě krásných zážitků si každý z nich s sebou odnesl pamětní placku.

 

Mezinárodní fotografický workshop

Další zajímavou událostí, která se konala v rámci projektu Trávíme čas společně spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Překračujeme hranice 2014-2020, byl fotografický workshop. V jeho první části uskutečněné dne 23. května se čeští a polští účastníci seznámili s nejdůležitějšími součástmi fotoaparátu, jejichž funkce si následně vyzkoušeli v praxi na akci Orientační běh v Pietrowicích.

Své znalosti mladí fotografové prohloubili v druhé části workshopu, která proběhla v pátek 1. června a která se zaměřovala na možnosti realizace nejrůznějších efektů. „I v tomto případě byla dětem na několik hodin přidělena role profesionálních fotografů, jejichž úkolem tentokrát bylo zdokumentovat ‚Česko-polské sportovní hry‘,“ říká Veronika Kozlíková, ředitelka Střediska volného času Krnov. Jelikož všichni účastníci hodnotili akci velmi pozitivně, pokusy o přiblížení fotografického světa dětem tímto nekončí. Již od září se tak můžeme těšit na nový zájmový útvar SVČ Krnov věnovaný právě profesionálnímu fotografování.

logo

Další projekty

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora