Zájmové útvary
Cena:
Věk:
1500
9.10.2023 - 16.6.2024

Kód: 132507 Novinka

Popis: Máš rád hudbu, písničky, zpěv a tanec? Přihlas se na individuální lekce, kde se budeme zabývat tím, co tě zajímá. Využívat budeme prvky muzikoterapie, dramatické aktivity nebo třeba logopedický výcvik pro naše pusinky.

Čas: PO od 16:00 hod

Místo: SVČ Krnov

Věk:  pro osoby se speciálními potřebami bez omezení věku

Cena: 2 000 Kč

Vedoucí: Karolína Orthová

Kontakt: Marie Štechová, tel.: 774 055 218, e-mail: marie.stechova@svckrnov.cz

1500
16.9.2023 - 16.6.2024

Antigoni děti – řecké tance, Kód: 131411

Čas: SO 9:00–12:00; zahájení 16. 9. 2023

Místo: SVČ Krnov

Věk: 6–15 let

Cena: 1 500 Kč

Vedoucí: Irini Grigoriadu

Kontakt: Mgr. et Mgr. Barbora Komárková, tel.: +420 775 055 214, e-mail: barbora.komarkova@svckrnov.cz

1400
14.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 133113

Čas: ČT 15:00–17:00

Místo: SVČ Krnov

Věk: 7 – 15 let

Cena: 1 400Kč

Vedoucí: Miluše Košinarová

Kontakt: Miluše Košinarová, miluse.kosinarova@svckrnov.cz, 775 755 211

1400
14.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 132320 Novinka

Popis: Pojďte s námi objevovat svět pohádek a poezie, hrát si s fantazií, organizovat scénky. Líbilo by se vám vymýšlet divadlo a někoho tím bavit? Přijďte do dramaťáku a hra může začít.

Čas: ČT 14:30–16:30

Místo: SVČ Krnov

Věk: 7 – 17 let

Cena: 1 400Kč

Vedoucí: Miluše Košinarová

Kontakt: Miluše Košinarová, miluse.kosinarova@svckrnov.cz, 775 755 211

1200
13.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 130704

Popis: Zábavné cvičení, tvoření, hry s padákem, pěnovými kostkami, overbally, gymnastickými míči apod. za doprovodu písniček a říkadel.

Čas: ST 10:00–11:00

Místo: SVČ Krnov

Věk: dítě 1–4 let + dospělý

Cena: 1 200Kč

Vedoucí: Miluše Košinarová

Kontakt: Miluše Košinarová, miluse.kosinarova@svckrnov.cz, 775 755 211

1400
12.9.2023 - 16.6.2024

Bojové umění, které spojuje pohyb, zpěv, hru na nástroje, akrobacii a trochu portugalštiny.

Čas: ST 15:00-16:00; zahájení 12. 9. 2023

Místo: Tělocvična SVČ – Žižkova (nad jídelnou)

Věk: 6–99 let

Cena: 1 400 Kč

Vedoucí: Barbora Winklerová

Kontakt: Marie Štechová, tel. 774 055 218, email: marie.stechova@svckrnov.cz

 

1200
11.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 130706

Popis: Zábavné cvičení, tvoření, hry s padákem, pěnovými kostkami, overbally, gymnastickými míči apod. za doprovodu písniček a říkadel.

Čas: PO 10:00 – 11:00

Místo: SVČ Krnov

Věk: dítě 1–4 let + dospělý

Cena: 1 200 Kč (cena za rodiče s dítětem)

Vedoucí: Marie Štechová

 

Kontakt: Marie Štechová, tel. 774 055 218, e-mail: marie.stechova@svckrnov.cz

2100
11.9.2023 - 15.6.2024

Kód:132515

Popis: Výuka nejen skladeb klavírních mistrů, ale také populárních písní a melodií. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Čas: dle domluvy

Místo: SVČ Krnov

Věk: 6–18 let

Cena: 2 100 Kč

Kontakt: Marie Štechová, tel.: 774 055 218, e-mail: marie.stechova@svckrnov.cz

100
11.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 130621

Popis: SVČ Krnov hledá dobrovolníky, kteří se už od září budou moci stát hrdými členy nově otevřeného Klubu dobrovolníků SVČ Krnov. Sejdeme se vždy v pondělí od 17 do 19 hodin každých 14 dní a na pořadu dne budou nejrůznější úkoly a aktivity. Máte tak jedinečnou příležitost podílet se na akcích pro děti i širokou veřejnost, získat praxi nebo doporučení ke studiu, seberealizovat se a poznat nové lidi.

Čas: PO 17:00–19:00

Věk: 15–25 let

Místo: SVČ Krnov

Cena: 100 Kč

Vedoucí: Tereza Jeřábková

 

Kontakt: Tereza Jeřábková, Tel. 774 055 203, tereza.jerabkova@svckrnov.cz

 

 

2100
11.9.2023 - 16.6.2024

Popis: Výuka nejen skladeb klavírních mistrů, ale také populárních písní a melodií. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Čas: dle domluvy

Místo: SVČ Krnov

Věk: 6–18 let

Cena: 2 100 Kč

Vedoucí: Nela Pieterová

Kontakt: Marie Štechová, tel.: +420 774 055 218, marie.stechova@svckrnov.cz

2100
11.9.2023 - 16.6.2024

Popis: Výuka nejen skladeb klavírních mistrů, ale také populárních písní a melodií. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Čas: dle domluvy

Místo: SVČ Krnov

Věk: 6–18 let

Cena: 2 100 Kč

Vedoucí: Natálie Lašáková

Kontakt: Marie Štechová, tel.: +420 774 055 218, marie.stechova@svckrnov.cz

100
11.9.2023 - 14.6.2024

Pod záštitu Střediska volného času Krnov spadá také nově založený Městský parlament dětí a mládeže Krnov. Zasedání probíhají  v úterý nebo v pátek v čase 16:00-18:00 (1x za 14 dní). Koordinátorky tohoto parlamentu jsou Miluše Košinarová a Barbora Komárková.

 

Kontakt: Miluše Košinarová, tel.: +420 775 755 211, e-mail: miluse.kosinarova@svckrnov.cz

Mgr. et Mgr. Barbora Komárková, tel.: +420 775 055 214, e-mail: barbora.komarkova@svckrnov.cz

2100
11.9.2023 - 16.6.2024

Popis: Kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé. Děti si zahrají nespočet krásných písní, naučí se správnému držení kytary a zdokonalí si své dovednosti a znalosti.

Čas: dle domluvy

Místo: SVČ Krnov

Věk: 7 – 18 let

Lektor: Barbora Šalplachtová

Kontakt: Marie Štechová, tel.: +420 774 055 218, marie.stechova@svckrnov.cz

1200
11.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 130701

Popis: Zábavné cvičení za doprovodu písniček a říkadel s využitím hudebních nástrojů.

Setkávání rodičů s dětmi,  nevázaná, zábava. Navazování prvních sociálních kontaktů, získávání motorických a pohybových dovedností. Vše hravou formou a společně.

Čas: ČT  9:30 – 10:30

Místo: SVČ Krnov

Věk: dítě 1–4 let + dospělý

Cena: 1 200 Kč (cena za rodiče s dítětem)

Vedoucí: Marie Štechová

 

Kontakt: Marie Štechová, tel.: 774 055 218, e-mail: marie.stechova@svckrnov.cz

1000
11.9.2023 - 16.6.2024

Kód: 132524 Novinka

Popis: Přijďte poznávat svět hudby. Čeká Vás hodina plná zpívání, říkánek, rytmických cvičení, propojení pohybu s hudbou a zpěvem, nebudou chybět ani pohybové aktivity mimo hudební téma. Dítě hravou formou rozvijí kladný vztah k hudbě, vyzkouší si bubnovat či hrát na hudební nástroje. Hrátky mohou dětem pomoci se kognitivně a sociálně rozvíjet.
Dítě nemusí umět zpívat. 

Čas: PO 15:00–16:00; zahájení 11. 9. 2023

Místo: SVČ Krnov

Věk: 4–6 let

Cena: 2 000 Kč

Vedoucí: Karolína Orlíková

Kontakt: Marie Štechová, tel.: 774 055 218, e-mail: marie.stechova@svckrnov.cz

2100
11.9.2023 - 16.6.2024

Popis: Kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé. Děti si zahrají nespočet krásných písní, naučí se správnému držení kytary a zdokonalí si své dovednosti a znalosti.

Čas: dle domluvy

Místo: SVČ Krnov

Věk: 7 – 18 let

Lektor: Tereza Lázničková

Kontakt: Marie Štechová, tel.: +420 774 055 218, marie.stechova@svckrnov.cz

Zobrazit všechny zájmové útvary, všetně předešlých

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora