Pro veřejnost
Cena:
Datum:
3000
12.9.2016 - 16.6.2017

V tomto školním roce jsme si pro vás připravili řadu akcí na klíč, které jsou inspirovány novými i staršími, ale velmi oblíbenými pohádkovými příběhy.

Akce na klíč pořádáme ve Středisku volného času Krnov na Dobrovského ulici 16 nebo s programem přijedeme přímo k vám do vaší školy či školky.

Cena za program v délce ca 90 minut je stanovena na 3000,- Kč (mimo dopravy a odměn).

V případě zájmu o akci na klíč kontaktujte Bc. Soňu Eliášovou, DiS., e-mail: sona.eliasova@svcmeda.cz, tel.: 775 055 219.

ZDARMA
26.5.2017 - 27.5.2017

Všechny vás srdečně zveme na Bambifest, který se koná 26. a 27. 5., v pátek a v sobotu, a to v zahradě SVČ Krnov. Můžete si užít spoustu her a radovánek, zajímavé atrakce a stánky. A také je možnost něco se dozvědět o různých krnovských institucích, které se zaměřují na práci s dětmi, mládeží i dospělými.

ZDARMA
1.5.2017 - 29.9.2017

Od května do září 2017 bude každý den (i o víkendech) od 14 do 18 hod
otevřeno dopravní hřiště pro veřejnost. Děti mohou přijít a jezdit na
dopravním hřišti, pokud budou mít dospělý doprovod, mohou si zapůjčit
kolo, odrážedlo, trojkolku a cyklistickou helmu. K dispozici bude lektor
(správce DH), který bude schopen vysvětlit dětem základní pravidla
silničního provozu.

Hřiště bude otevřeno za příznivého počasí. V případě zájmu si mohou
návštěvníci ověřit provoz na tel. čísle 774 055 218.

ZDARMA
1.9.2016 - 30.6.2017

Díky Ministerstvu dopravy –  BESIP a městu Krnov můžeme i v tomto školním roce poskytovat dopravní výuku pro žáky ZŠ, ale i děti z MŠ, školních družin i z veřejnosti.

Jak to funguje? SVČ Krnov se podílí na vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy na několika rovinách. Pro žáky 4. ročníků ZŠ poskytujeme praktickou i teoretickou výuku v rozsahu tematického plánu RVP ZŠ, pro ostatní žáky a děti přizpůsobujeme výuku jejich schopnostem a dovednostem. Praktická výuka probíhá u nás na dopravním hřišti, které je od roku 2011 nově zrekonstruováno a každoročně dovybavováno novými pomůckami, jízdními koly, cyklistickými přilbami, dopravními značkami nebo jezdítky pro nejmenší. Letos u nás provádí výuku Ing. Marcela Skopalová, DiS.

Teoretickou výuku využívají zejména učitelé základních škol, kteří si zvou vyškolenou lektorku přímo do vyučovacích hodin, a jejímž prostřednictvím mají žáci vyučování obohaceno o výuku dopravních pravidel, značek, cyklistických zásad a spoustu různých her a soutěží.

Praktická výuka probíhá vždy v teplejších měsících (září, říjen a duben až červen), teoretická výuka probíhá v zimním období (listopad až březen). V červnu pak čeká čtvrťáky povinná zkouška z dopravní výchovy. Pokud prokáží, že znají pravidla silničního provozu, základy první pomoci a dokáží se pohybovat v silničním provozu na kole, získají cyklistický průkaz.

Mimo povinnou výuku dopravní výchovy organizujeme pro žáky ZŠ i Dopravní soutěž mladých cyklistů s možností postoupit až do celoevropského finále a různé zábavné odpolední akce pro veřejnost. V letních měsících v období prázdnin probíhá v dopoledních hodinách pod vedením lektora výuka dopravní výchovy pro veřejnost s drobnou odměnou pro každého malého cyklistu.

Od května do září (včetně letních prázdnin) je možno si přijít v odpoledních hodinách (14:00 – 18:00) na dopravní hřiště zdarma půjčit kolo, trojkolku nebo odrážedlo a vyzkoušet si, své znalosti pravidel silničního provozu a dovednosti v pohybu na komunikacích. Vše pod dohledem školeného instruktora, který ochotně poradí, naučí a pomůže.

Již druhým rokem pořádáme letní příměstský Cyklo tábor, kdy se děti během 5 dnů seznámí s pravidly silničního provozu, vysvětlí si pravidla pohybu na dopravních komunikacích a samozřejmě navštíví na kole spoustu zajímavým míst v okolí Krnova. Letos se tábor uskuteční 31. 7. – 4. 8. 2017. Hlavním vedoucím Cyklo tábora je Bc. Jiřina Míčková, email: jirina.mickova@svckrnov.cz, tel.: 775 055 218.

V uplynulém školním roce 2015/2016 se na našem dopravním hřišti vystřídalo na 2000 čtvrťáků, více jak 2000 dětí z jiných ročníků ZŠ a MŠ, a více jak 1500 dětí z veřejnosti.

Zveme tedy i vás, abyste si přišli zdarma vyzkoušet své znalosti dopravních předpisů, zručnost v jízdě na kole a dovednosti v jízdě v dopravním provozu, případně se něco nového naučit. Na dopravním hřišti lze jezdit na kole, koloběžce, trojkolce, odrážedle, kolečkových bruslích, skateboardu nebo pennyboardu.

Kontakt pro objednání dopravní výuky: Mgr. Eva Moslerová, email: eva.moslerova@svckrnov.cz, tel.: 774 055 218

50
29.9.2016 - 29.6.2017

Na konci každého měsíce si můžete přijít zasoutěžit v deskové hře Holandský billiard.
Těší se na vás Eliška a Marek Šťastní.

Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

ZDARMA
21.6.2017

No řekněte, kdo se někdy nechtěl dostat na olympiádu? Vyhrát medaili, otevřít zlatou bránu, být sportovní celebritou.
Pravda, to vám splnit nemůžeme, můžeme si ale společně zaběhat na Olympijském běhu v Krnově. A nezapomeňte, že neběháte pouze pro sebe, ale také pro děti, kterým v této činnosti brání nedostatek finančních prostředků, část startovného totiž půjde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace.

50
9.6.2017

Vystoupí taneční soubory:

Flash

Poupata

Malaika

Forceful crew

Přijďte se podívat na vaše děti a kamarády. A třeba se k nám v příštím roce připojíte. Buďte u toho s námi.

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Sponzoři a mediální podpora