Pro školy
Cena:
Datum:
3000
12.9.2016 - 15.9.2017

V tomto školním roce jsme si pro vás připravili řadu akcí na klíč, které jsou inspirovány novými i staršími, ale velmi oblíbenými pohádkovými příběhy.

Akce na klíč pořádáme ve Středisku volného času Krnov na Dobrovského ulici 16 nebo s programem přijedeme přímo k vám do vaší školy či školky.

Cena za program v délce ca 90 minut je stanovena na 3000,- Kč (mimo dopravy a odměn).

V případě zájmu o akci na klíč kontaktujte Bc. Soňu Eliášová, DiS., e-mail: sona.eliasova@svcmeda.cz, tel.: 775 055 219.

ZDARMA
1.9.2016 - 30.6.2017

Díky Ministerstvu dopravy –  BESIP a městu Krnov můžeme i v tomto školním roce poskytovat dopravní výuku pro žáky ZŠ, ale i děti z MŠ, školních družin i z veřejnosti.

Jak to funguje? SVČ Krnov se podílí na vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy na několika rovinách. Pro žáky 4. ročníků ZŠ poskytujeme praktickou i teoretickou výuku v rozsahu tematického plánu RVP ZŠ, pro ostatní žáky a děti přizpůsobujeme výuku jejich schopnostem a dovednostem. Praktická výuka probíhá u nás na dopravním hřišti, které je od roku 2011 nově zrekonstruováno a každoročně dovybavováno novými pomůckami, jízdními koly, cyklistickými přilbami, dopravními značkami nebo jezdítky pro nejmenší. Letos u nás provádí výuku Ing. Marcela Skopalová, DiS.

Teoretickou výuku využívají zejména učitelé základních škol, kteří si zvou vyškolenou lektorku přímo do vyučovacích hodin, a jejímž prostřednictvím mají žáci vyučování obohaceno o výuku dopravních pravidel, značek, cyklistických zásad a spoustu různých her a soutěží.

Praktická výuka probíhá vždy v teplejších měsících (září, říjen a duben až červen), teoretická výuka probíhá v zimním období (listopad až březen). V červnu pak čeká čtvrťáky povinná zkouška z dopravní výchovy. Pokud prokáží, že znají pravidla silničního provozu, základy první pomoci a dokáží se pohybovat v silničním provozu na kole, získají cyklistický průkaz.

Mimo povinnou výuku dopravní výchovy organizujeme pro žáky ZŠ i Dopravní soutěž mladých cyklistů s možností postoupit až do celoevropského finále a různé zábavné odpolední akce pro veřejnost. V letních měsících v období prázdnin probíhá v dopoledních hodinách pod vedením lektora výuka dopravní výchovy pro veřejnost s drobnou odměnou pro každého malého cyklistu.

Od května do září (včetně letních prázdnin) je možno si přijít v odpoledních hodinách (14:00 – 18:00) na dopravní hřiště zdarma půjčit kolo, trojkolku nebo odrážedlo a vyzkoušet si, své znalosti pravidel silničního provozu a dovednosti v pohybu na komunikacích. Vše pod dohledem školeného instruktora, který ochotně poradí, naučí a pomůže.

Již druhým rokem pořádáme letní příměstský Cyklo tábor, kdy se děti během 5 dnů seznámí s pravidly silničního provozu, vysvětlí si pravidla pohybu na dopravních komunikacích a samozřejmě navštíví na kole spoustu zajímavým míst v okolí Krnova. Letos se tábor uskuteční 31. 7. – 4. 8. 2017. Hlavním vedoucím Cyklo tábora je Bc. Jiřina Míčková, email: jirina.mickova@svckrnov.cz, tel.: 775 055 218.

V uplynulém školním roce 2015/2016 se na našem dopravním hřišti vystřídalo na 2000 čtvrťáků, více jak 2000 dětí z jiných ročníků ZŠ a MŠ, a více jak 1500 dětí z veřejnosti.

Zveme tedy i vás, abyste si přišli zdarma vyzkoušet své znalosti dopravních předpisů, zručnost v jízdě na kole a dovednosti v jízdě v dopravním provozu, případně se něco nového naučit. Na dopravním hřišti lze jezdit na kole, koloběžce, trojkolce, odrážedle, kolečkových bruslích, skateboardu nebo pennyboardu.

Kontakt pro objednání dopravní výuky: Mgr. Eva Moslerová, email: eva.moslerova@svckrnov.cz, tel.: 774 055 218

ZDARMA
24.10.2016 - 30.6.2017

Organizace soutěží MŠMT:

Ing. Marcela Skopalová, DiS.

Telefon: 774 055 213

E-mail: marcela.skopalova@svckrnov.cz

msmt@svckrnov.cz

 

Komplexní informace

kalendář souteží mšmt 2016-2017, okr. Bruntál

přihláška do okresního kola 2016-2017


 

Matematické soutěže – Okresní kolo Z5, 9 = 24.1. 2017, Z6, 7, 8 = 4.4. 2017

2016-2017_matematicke_souteze-propozice

MO Z6 – okresní kolo

MO Z7 – okresní kolo

MO Z8 – okresní kolo

VysledkyKKMOZ9_MS


 

Dějepisná olympiáda – Okresní kolo 17.1. 2017

dejepisna-olympiada-2016-2017

Vysledkova_listina_OK_DO_2017

 

Zeměpisná olympiáda – Okresní kolo 17.2. 2017

zo-propozice-2016-17

Propozice OK Zeměpisná olympiáda

Výsledková listina zeměpis 2016-2017

 

Pythagoriáda – Okresní kolo Z5 = 23.5. 2017; Z6, 7, 8 = 25.5. 2017

Pythagoriáda info

OK Pythagoriády 5. tříd

 

Český jazyk – Okresní kolo ZŠ 1.2. 2017, Okresní kolo SŠ 2.2. 2017

propozice OK ČJ – SŠ 2017

propozice OK ČJ – ZŠ 2017

výsledková listina OK ČJ ZŠ -I. kat. 2017

výsledková listina ČJ II. Kat.

 

Anglický jazyk – Okresní kolo ZŠ 13.2. 2017, Okresní kolo SŠ 15.2. 2017

propozice OK JA SŠ 2017

Propozice OK JA ZŠ 2017

Výsledková listina Jazyk anglický ZŠ (I.A, I.B)

Výsledková listina Jazyk anglický ZŠ (II.A,II.B)

Výsledková listina OK JA SŠ III. Kategorie

 

Německý jazyk – Okresní kolo 6.2. 2017

Propozice OK JN 2017

Výsledková listina NJ Kat. I

Výsledková listina NJ Kat. II

Výsledková listina NJ Kat. III

 

Celostátní přehlídka dětské recitace – Okresní kolo 20.3. 2017

OK Celostátní přehlídka dětských recitátorů – propozice 2017

přihláška do okresního kola Recitace

Výsledková listina OK Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2016

 

Chemická olympiáda – Okresní kolo 6.3. 2017

Chemická olympiáda propozice 2017

 

Biologická olympiáda – Okresní kolo kat. C 20.4. 2017, Okresní kolo kat. D 10.4. 2017

Propozice OK Biologie kat. C 2017

Výsledková listina OK BIO c

Propozice OK Biologie kat. D 2017

POZVÁNKA BIO C 2017

Výsledková listina OK BIO D

 

Fyzikální olympiáda – Okresní kolo 23.3. 2017, Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál 

propozice k OK FO

Návratka FO E,F (1)

výsledky FO 2016_17

 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2016/2017 – Okresní kolo 26.4. 2017

Propozice SOČ 2017

Šablona_SOČ

časopis SOČ

Výsledková listina SOČ 2017

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Sponzoři a mediální podpora