Pro veřejnost
Cena:
Datum:
ZDARMA
1.3.2021 - 31.3.2021
🎭Vzpomínkovhled do únorových měsíců🎿
Další měsíc je za námi, a proto je tu zase vzpomínkovhled! Tentokrát se podíváme na proběhlé výlety, soutěže, vystoupení, karnevaly zkrátka na vše, co se tradičně děje v únoru, když vše funguje, jak má. Tak vzpomínejte s námi!
S nadějí a hlavou vztyčenou
ZDARMA
27.12.2020 - 21.3.2021
Milí přátelé a příznivci našeho Střediska volného času Krnov,
jak jistě všichni víte, tak se celková situace v souvislosti s nepřátelským virem nevyvíjí směrem k jeho záhubě. V tuto chvíli hyne spíše naděje na brzké otevření dveří SVČ pro vás, pro všechny. Netrpělivě čekáme na lepší informace shůry a těšíme se, až budeme moci býti posly těchto zpráv.
Jak jistě víte, doba si žádá, abychom se co nejméně potkávali a vyhýbali se jeden druhému, proto i my pracovníci SVČ Krnov se stahujeme do ústraní svých domovů. Ty se alespoň do 21. 3. 2021 stanou našimi přechodnými pracovišti, ze kterých vzejde nejeden dobrý nápad! Už teď pro vás připravujeme další a další aktivity a činnosti, které můžete dělat doma i na čerstvém vzduchu.
Pro případy nouze nebo některé z našich aktivit budeme přítomni na recepci každý pracovní den v čase 14:00-16:00!
Takže buďte stateční jako MY a držte se!!
Popřejme si hodně optimismu a hlavně pevné zdraví, abychom se již mohli společně setkávat.
Tým SVČ Krnov
ZDARMA
1.12.2020 - 30.6.2021
Podle názvu by se mohlo zdát, že se SVČ Krnov stalo součástí České stomatologické komory, ale kdepak. My nehledáme KAZy, ale jsme součástí projektu Klub anonymních záškoláků (zkráceně KAZ), díky kterému pomáháme žákům z různých tříd s učivem, se kterým si zkrátka neví rady a nestačí jim pomoc rodiny či učitelů ze školy. Pokud máte zájem, dozvědět se více, určitě navštivte webové stránky www.mitkamjit.cz, kde je vše dopodrobna vysvětleno.
Mimo jiné zde naleznete nejrůznější příspěvky ze všech volnočasových středisek v ČR a tedy i z našeho SVČ Krnov.
V současnosti připravujeme nové aktivity a činnosti, které se pro vás jistě stanou inspirací a námětem, jak kvalitně a plnohodnotně trávit volný čas. Pozorně sledujte náš profil nebo webové stránky. Brzy se dozvíte více.
Jak se přihlásit?

Přikládáme jednoduchý návod a kdyby bylo potřeba cokoliv k projektu dovysvětlit, tak se neváhejte na nás obrátit a napsat na email jana.klekova@svckrnov.cz

Tým SVČ Krnov

dle typu ZÚ
7.9.2020 - 11.6.2021

Nábor do ZÚ probíhá celoročně.

Těší se na vás kolektiv SVČ Krnov.

Pokyny – web

Zobrazit všechny akce, všetně předešlých

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora