Pro školy
Cena:
Datum:
ZDARMA
1.9.2016 - 30.6.2017

Díky Ministerstvu dopravy –  BESIP a městu Krnov můžeme i v tomto školním roce poskytovat dopravní výuku pro žáky ZŠ, ale i děti z MŠ, školních družin i z veřejnosti.

Jak to funguje? SVČ Krnov se podílí na vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy na několika rovinách. Pro žáky 4. ročníků ZŠ poskytujeme praktickou i teoretickou výuku v rozsahu tematického plánu RVP ZŠ, pro ostatní žáky a děti přizpůsobujeme výuku jejich schopnostem a dovednostem. Praktická výuka probíhá u nás na dopravním hřišti, které je od roku 2011 nově zrekonstruováno a každoročně dovybavováno novými pomůckami, jízdními koly, cyklistickými přilbami, dopravními značkami nebo jezdítky pro nejmenší. Letos u nás provádí výuku Ing. Marcela Skopalová, DiS.

Teoretickou výuku využívají zejména učitelé základních škol, kteří si zvou vyškolenou lektorku přímo do vyučovacích hodin, a jejímž prostřednictvím mají žáci vyučování obohaceno o výuku dopravních pravidel, značek, cyklistických zásad a spoustu různých her a soutěží.

Praktická výuka probíhá vždy v teplejších měsících (září, říjen a duben až červen), teoretická výuka probíhá v zimním období (listopad až březen). V červnu pak čeká čtvrťáky povinná zkouška z dopravní výchovy. Pokud prokáží, že znají pravidla silničního provozu, základy první pomoci a dokáží se pohybovat v silničním provozu na kole, získají cyklistický průkaz.

Mimo povinnou výuku dopravní výchovy organizujeme pro žáky ZŠ i Dopravní soutěž mladých cyklistů s možností postoupit až do celoevropského finále a různé zábavné odpolední akce pro veřejnost. V letních měsících v období prázdnin probíhá v dopoledních hodinách pod vedením lektora výuka dopravní výchovy pro veřejnost s drobnou odměnou pro každého malého cyklistu.

Od května do září (včetně letních prázdnin) je možno si přijít v odpoledních hodinách (14:00 – 18:00) na dopravní hřiště zdarma půjčit kolo, trojkolku nebo odrážedlo a vyzkoušet si, své znalosti pravidel silničního provozu a dovednosti v pohybu na komunikacích. Vše pod dohledem školeného instruktora, který ochotně poradí, naučí a pomůže.

Již druhým rokem pořádáme letní příměstský Cyklo tábor, kdy se děti během 5 dnů seznámí s pravidly silničního provozu, vysvětlí si pravidla pohybu na dopravních komunikacích a samozřejmě navštíví na kole spoustu zajímavým míst v okolí Krnova. Letos se tábor uskuteční 31. 7. – 4. 8. 2017. Hlavním vedoucím Cyklo tábora je Bc. Jiřina Míčková, email: jirina.mickova@svckrnov.cz, tel.: 775 055 218.

V uplynulém školním roce 2015/2016 se na našem dopravním hřišti vystřídalo na 2000 čtvrťáků, více jak 2000 dětí z jiných ročníků ZŠ a MŠ, a více jak 1500 dětí z veřejnosti.

Zveme tedy i vás, abyste si přišli zdarma vyzkoušet své znalosti dopravních předpisů, zručnost v jízdě na kole a dovednosti v jízdě v dopravním provozu, případně se něco nového naučit. Na dopravním hřišti lze jezdit na kole, koloběžce, trojkolce, odrážedle, kolečkových bruslích, skateboardu nebo pennyboardu.

Kontakt pro objednání dopravní výuky: Mgr. Eva Moslerová, email: eva.moslerova@svckrnov.cz, tel.: 774 055 218

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Sponzoři a mediální podpora