Projekty

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu Šablony z operačního programu Jan Amos Komenský a zahájilo realizaci

 

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu SVČ Krnov, Šablony pro MŠ  a ZŠ I.  a zahájilo realizaci projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský pod registračním číslem projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004137

Účelem dotace je:

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v  MSK CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

SVČ Krnov je součástí projektu, který je zaměřen na podporu pravidelné celoroční činnosti žáků.

Robotika:

Účastníci kroužku Robotika budou svou činnost zaměřovat na rozvoj logického myšlení, podporu kreativity, základů programování a robotiky.

Využíváním těchto postupů budou děti vedeni k tvořivosti a schopnosti logického úsudku. Zároveň bude podpořena spolupráce mezi nimi a dojde i ke zvýšení komunikačních dovedností a rozvíjení schopnost řešit problémové situace.

Aktivity spojené s robotikou umožňují rozvíjet dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů.

Účastníci budou také rozvíjet informatické myšlení díky úlohám zaměřeným na detekci a řešení problémů a jeho zápis v grafickém programovacím prostředí.

Letecký modelář:

Modeláři mají možnost naučit se v modelářském kroužku manuální zručnosti, osvojít si základy řezání, broušení, lepení, lakování, čtení plánků a práci podle výkresové dokumentace.

Dozví se o základech aerodynamiky, meteorologie ad. Letecké modelářství je i létání s modely, které nabízí jedinečnou možnost pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a v kolektivu kamarádů.

Letecké modelářství podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, ale také i smysl pro fair play. Modeláři mohou všechny nabyté zkušenosti a dovednosti prostřednictvím modelářství rozvíjet a tím se připravovat na budoucí život.

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu Šablony II. a zahájilo realizaci

 

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu Šablony II. a zahájilo realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011449.

Aktivity projektu Šablony II. jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků        a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

 

Středisko volného času Krnov se zaměří na níže uvedené aktivity:

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech (cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, projektová výuka, kulturní povědomí a inkluze)
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
 • Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové vzdělávání
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
 • Nové metody ve vzdělávání

 

Zájmové a rozvojové aktivity SVČ

 • Kluby pro účastníky SVČtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizí jazyce, badatelský klub, klub sociálních a občanských dovedností)
 • Projektové dny v SVČ
 • Projektové dny mimo SVČ

 

Spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ
 • Komunitně osvětová setkávání

Letošní pestrý školní rok zakončilo SVČ Krnov společně se ZŠ Pietrowice zájezdem do Opavy a Hradce nad Moravicí, který se konal 22. – 24. června. Společný víkend, jehož se zúčastnili české a polské děti, mládež a pedagogové, tak byl vyvrcholením projektu Trávíme čas společně spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Překračujeme hranice 2014-2020. „Hlavní náplní této akce byla návštěva zámku v Hradci nad Moravicí a Slezského muzea v Opavě, nechyběly však ani seznamovací hry a jiné sbližující aktivity,“ popisuje organizátorka akce Michaela Gottvaldová. „Během těchto dvou dní jsme měli tudíž příležitost poznat nejen krásy historického území Slezska, ale také sebe navzájem, prohloubit vztahy, které jsme navázali na předešlých akcích uskutečněných ve spolupráci s polskými sousedy,“ dodává. Jako vzpomínka na společně strávené chvíle byla všem účastníkům darována trika a pamětní placky.

logo

DSC_0037 DSC_0049 DSC_0053 DSC_0082 DSC_0113 DSC_1061

Dne 1. 6. 2018 proběhly v rámci česko-polského projektu Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, s registračním číslem projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000858, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Překračujeme hranice 2014-2020 dvě akce:

 

Česko-polské hry pro děti a mládež

Letošní dětský den Střediska volného času Krnov se nesl v duchu sportovních her.
Na zahradě čekalo na děti celkem 20 stanovišť, která se dělila na soutěžní a nesoutěžní. Děti si měly možnost vyzkoušet nejen jim známé sporty jako je badminton či lukostřelba, ale také například laserovou střelnici, pukec, discgolf a slackline.
Na zahradu tedy zavítali nejen žáci základních škol z Krnova o okolí, ale také žáci ze základní školy Pietrowice. Celkem se tak 1. ročníku česko-polských her zúčastnilo 300 dětí, z toho 149 mladých soutěžících. Kromě krásných zážitků si každý z nich s sebou odnesl pamětní placku.

 

Mezinárodní fotografický workshop

Další zajímavou událostí, která se konala v rámci projektu Trávíme čas společně spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Překračujeme hranice 2014-2020, byl fotografický workshop. V jeho první části uskutečněné dne 23. května se čeští a polští účastníci seznámili s nejdůležitějšími součástmi fotoaparátu, jejichž funkce si následně vyzkoušeli v praxi na akci Orientační běh v Pietrowicích.

Své znalosti mladí fotografové prohloubili v druhé části workshopu, která proběhla v pátek 1. června a která se zaměřovala na možnosti realizace nejrůznějších efektů. „I v tomto případě byla dětem na několik hodin přidělena role profesionálních fotografů, jejichž úkolem tentokrát bylo zdokumentovat ‚Česko-polské sportovní hry‘,“ říká Veronika Kozlíková, ředitelka Střediska volného času Krnov. Jelikož všichni účastníci hodnotili akci velmi pozitivně, pokusy o přiblížení fotografického světa dětem tímto nekončí. Již od září se tak můžeme těšit na nový zájmový útvar SVČ Krnov věnovaný právě profesionálnímu fotografování.

logo

Středisko volného času Krnov ve spolupráci s Klubem orientačních sportů Krnov připravilo ve středu 23. května Česko-polský orientační běh v Pietrowicích, v rámci projektu Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, s registračním číslem projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000858, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Překračujeme hranice 2014-2020“. Přes 150 žáků a běžců z Krnova a polských Pietrowic absolvovalo na mapě Kemp Pietrowice speciální tratě připravené dle věku běžců. Před samotným startem byl jednotlivým skupinám představen orientační běh a především vysvětleny základy orientace s mapou. Všichni účastníci velmi dobře zvládli svou trať, každý startující si s sebou odnesl mapu, sladkou odměnu a také propagační materiály orientačního běhu, protože den závodu byl zároveň Světovým dnem orientačního běhu. Součástí akce byl také doprovodný program v podobě laserové střelnice a zahradních deskových her, který účastníkům zpestřil čekání na slavnostní vyhlášení výsledků. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a za jejich sportovní nadšení. Veronika Kozlíková

logo

Tisk

Rozpis pro orientační běh Pietrowice (pdf)

Přes 40 dětí z Krnova a polských Pietrowic strávilo sobotní dopoledne moderní a oblíbenou sportovní aktivitou.  Učily se střílet z laserových a airsoftových zbraní a na zahradě SVČ na vlastní kůži zažily přepadení. Ale nebojte, šlo jen o airsoftové zbraně, takže všichni vyvázli bez jediného škrábnutí, i když pořádně zablácení. Děti si vyzkoušely také hru na přesnost a největší odezvu měla strategická hra s přesunem celého týmu, kde si děti musely poradit i s jazykovou bariérou. České děti ohromily polskou stranu kvalitním vybavením airsoftového zájmového útvaru, který u nás v SVČ Krnov probíhá. V Polsku totiž airsoft nemá takovou tradici a pietrowické děti si jej proto vychutnávaly plnými doušky.

Za realizační tým Soňa Eliášová, Vašek Koutný a Jan Sleha

logo

DSC_0748 DSC_0749 DSC_0751 DSC_0788

V lednu jsme opět úspěšně navázali na workshopy v rámci česko-polského projektu Trávíme čas společně. V pátek 12. 1. 2018 proběhl  ve výtvarném ateliéru SVČ Krnov workshop studijní kresby a grafiky. Výsledky společné práce dětí a pedagogů jsou nyní vystaveny v salonku SVČ Krnov na Dobrovského 16, kde si je můžete přijít prohlédnout.

logo

Workshop ČR-PL , kresba a grafika 12.1.2018 11

 

Článek o výstavě si můžete přečíst na webu města Krnova zde: Na výstavu dětských grafik do SVČ Krnov

 

Workshop dětské televize a keramiky v Krnově

Kdy: v sobotu 21. října 2017

Na workshop dětské televize a keramiky v rámci projektu Euroregionu Praděd Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, který proběhl ve Středisku volného času Krnov, se přihlásily jak děti z našich zájmových útvarů, tak i děti ze základní školy v Pietrowicích. Děti se učily pracovat s kamerou, profesionálním fotoaparátem a stativem. Poznaly různé druhy programů ke stříhání a úpravě videí. Vyzkoušely si samostatně připravit audiovizuální nahrávku. Seznámily se s internetovým portálem YouTube, na který se naučily vkládat vlastní videa. Potom dostaly za úkol vytvořit libovolnou reportáž spojenou s výšlapem na Cvilín, kde v tu dobu zrovna probíhala Svatohuberstká mše. Souběžně s tímto programem probíhala v ateliéru na Žižkově ulici výuka keramiky.

 

Workshop dětské televize a keramiky v Pietrowicích

Kdy: v pondělí 23. října 2017

V pondělí 23. října pak setkání pokračovalo na základní škole v polských Pietrowicích. Děti, které se účastnily workshopu dětské televize, se v teoretické části naučily strukturu reportáže a v praktické části se pak rozdělily do dvou týmů (v obou byly jak polské, tak české děti) a každý si vybral pozici, která ho oslovila. Někdo se cítil dobře v roli reportéra, někdo si chtěl vyzkoušet techniku a stal se po dobu workshopu kameramanem nebo fotoreportérem, nebo si vzal na starosti organizaci štábu a tvorbu scénáře. Tématem pro natáčení se stal paralelně probíhající workshop keramiky, kam štáby zamířily vyzbrojeny technikou z projektu a připraveným scénářem. Jako první děti natočily rozhovor s lektorkou keramiky a pak už se vypravily mezi své kolegy, aby jim daly možnost vyjádřit na kameru, co jim účast v projektu Euroregionu Praděd přinesla.

logo

 

Tisková zpráva k akci Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, které jsou financovány z projektu Euroregion Praděd – registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000858.

logo

česko-polský projekt

 

 

 

 

 

 

Středisko volného času Méďa děkuje za nepeněžní sponzorský dar od firmy LIBEA, s.r.o. se sídlem v Liberci http://www.libea.cz/ v podobě vlajky ČR.

Dar byl využit k dotvoření atmosféry na vojenském táboru Military 2016, který pořádal Středisko volného času Méďa v termínu od 20. do 29. července 2016 ve Zlatých Horách.

Vlajka byla každé ráno vyvěšována a na večer zase sundávána a nechyběl ani boj o vlajku, který si děti náramně užily.

Moc Vám děkujeme!

Středisko volného času Méďa děkuje za nepeněžní sponzorský dar od firmy LANEX a. s.  http://eshop.lanex.cz/ v podobě jednoho pytle zbytkových lan a šňůr.

Dar bude využíván při nejrůznějších činnostech, jež pořádá Středisko volného času Krnov. Již nyní jsme lana hojně využili na sportovním letním táboru Military 2016.

Lana jsou skvělá!

Moc Vám děkujeme!

Středisko volného času Méďa Krnov uspořádalo ve dnech 20. a 21. května 2016 BAMBIFEST, který se uskutečnil za podpory Rady dětí a mládeže moravskoslezského kraje RADAMOK a Moravskoslezského kraje, pod záštitou města Krnova a pana místostarosty Jana Krkošky.

Akce se v obou dnech zúčastnilo asi 2500 lidí.

Středisko volného času Méďa Krnov pořádalo dne 7. listopadu ve spolupráci se Spolkem Flemmichova vila akci s názvem Podzimní tvoření a draků pouštění, při které nebyla nouze o dobrou zábavu.

Středisko volného času Méďa Krnov pořádalo ve dnech 29. a 30. října příměstský tábor s názvem Boj o přežití.

Děti se učili rozdělávat oheň a vařit na otevřeném ohni, maskovat se v přírodě, zjistili, co by měla obsahovat krabička poslední záchrany a naučili se mimo jiné používat GPS navigaci.

Komise Radamok udělila finanční podporu celkem čtyřem z pěti registrovaných projektů, mezi které přerozdělila 61.910,-Kč. Podpořeny byly projekty: Zvídavé stáří; Ženy, dívky sobě; Mámo, táto pojď si hrát a Naučte se hrát holandský billiard.

Středisko volného času Krnov připravilo v pátek 16. října a v pátek 23. října 2015 večerní akci s názvem Lampionový průvod – Uspávání včelky Máji.

Lampionový průvod byl určen nejen pro rodiče s dětmi, ale také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.

Akce se v obou termínech zúčastnilo přes 400 lidí.

Středisko volného času Krnov poskytlo své prostory pro lékařské symposium, které se konalo dne 22. října 2015.

Od 8:00 hodin probíhaly ve Středisku volného času na Dobrovského ulici 16 hned dvě symposia, jedno, kterého se účastnily zdravotní sestry a druhé, kterého se účastnili lékaři.

Středisko volného času Krnov se aktivně zapojilo do Dnů zdraví, které se konaly v týdnu od 4. do 11. října.

Celkově se akce ve Středisku volného času zúčastnilo přes 100 lidí.

Středisko volného času pořádalo v pátek 25. září akci s názvem Strašidelná zahrada, která byla určena primárně pro malé děti. Za necelé tři hodiny se jí zúčastnilo bezmála 500 lidí.

Středisko volného času Méďa, Krnov pořádalo v pátek 18. září 2015 výukový program s názvem Hudební domeček, který byl součástí Krnovských hudebních slavností.

Ve dnech 11. a 12. září 2015 proběhla ve Středisku volného času Méďa v Krnově akce s názvem Slet Berušek v Česku 2015, na jejíž realizaci se podílelo SVČ. Na Slet Berušek pak hned v sobotu 12. září 2015 navázala vernisáž výtvarných prací na téma „Berušky“, která se konala v zahradě SVČ.

Středisko volného času Méďa, Krnov pořádalo dne 10. září celodenní akci s názvem Funny Day, která se konala na krnovském náměstí. Akce byla spojena s Během naděje a celkově se jí zúčastnilo takřka 1500 lidí.

Středisko volného času Méďa děkuje za sponzorský dar od firmy VEMAT https://www.facebook.com/paracord550cz/ v podobě materiálu na výrobu paracordů.

Děti si jejich výrobu velmi užily!

Moc Vám děkujeme!

Taneční skupina Calipso Dance Krnov, působící při SVČ Méďa, děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000,- Kč určené k úhradě nákladů projektu „Zajištění účasti Taneční skupiny Calipso Dance Krnov na mezinárodních soutěžích“.

Využijte šanci a získejte dotaci 15 000 Kč pro svůj neziskový projekt! Máte skvělý nápad, ale nemůžete si dovolit jej financovat? Jste aktivní a chcete získat zkušenosti v oblasti projektového marketingu? Registrujte svůj nápad na www.mladezkraji.cz a uskutečněte své sny.

logo Mládež kraji Logo MSMT logo Město Krnov

Tisková zpráva k akcím Českopolská svatojánská noc a Sportovní hry pro děti, které byly financovány z projektu Euroregion Praděd.

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora