V říjnu proběhly dva workshopy v rámci projektu Euroregionu Praděd Trávíme čas společně

 

Workshop dětské televize a keramiky v Krnově

Kdy: v sobotu 21. října 2017

Na workshop dětské televize a keramiky v rámci projektu Euroregionu Praděd Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, který proběhl ve Středisku volného času Krnov, se přihlásily jak děti z našich zájmových útvarů, tak i děti ze základní školy v Pietrowicích. Děti se učily pracovat s kamerou, profesionálním fotoaparátem a stativem. Poznaly různé druhy programů ke stříhání a úpravě videí. Vyzkoušely si samostatně připravit audiovizuální nahrávku. Seznámily se s internetovým portálem YouTube, na který se naučily vkládat vlastní videa. Potom dostaly za úkol vytvořit libovolnou reportáž spojenou s výšlapem na Cvilín, kde v tu dobu zrovna probíhala Svatohuberstká mše. Souběžně s tímto programem probíhala v ateliéru na Žižkově ulici výuka keramiky.

 

Workshop dětské televize a keramiky v Pietrowicích

Kdy: v pondělí 23. října 2017

V pondělí 23. října pak setkání pokračovalo na základní škole v polských Pietrowicích. Děti, které se účastnily workshopu dětské televize, se v teoretické části naučily strukturu reportáže a v praktické části se pak rozdělily do dvou týmů (v obou byly jak polské, tak české děti) a každý si vybral pozici, která ho oslovila. Někdo se cítil dobře v roli reportéra, někdo si chtěl vyzkoušet techniku a stal se po dobu workshopu kameramanem nebo fotoreportérem, nebo si vzal na starosti organizaci štábu a tvorbu scénáře. Tématem pro natáčení se stal paralelně probíhající workshop keramiky, kam štáby zamířily vyzbrojeny technikou z projektu a připraveným scénářem. Jako první děti natočily rozhovor s lektorkou keramiky a pak už se vypravily mezi své kolegy, aby jim daly možnost vyjádřit na kameru, co jim účast v projektu Euroregionu Praděd přinesla.

logo

Další projekty

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora