Děkujeme za schválení projektu „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Tisková zpráva:
Stáhnout soubor

V květnu 2013 jsme již realizovali Česko-polskou zahradní slavnost.

V červnu 2013 se uskutečnil Česko – polský dětský den na téma Svět očima dětí a začarované pohádky, jehož součástí byla i výtvarná soutěž.

V září 2013 chystáme akci s názvem Funny Day, jež bude zahrnovat českopolský Běh naděje dětí z MŠ a ZŠ, vystoupení českých a polských dětí, ukázku výcviku psů a bojových sportů, taneční workshopy, stavbu společné českopolské sochy, turnaj v nohejbale a další volnočasové aktivity.

Říjen 2013 bude patřit vzdělávacímu česko – polskému semináři pro pedagogické pracovníky SVČ Méďa Krnov a MKS Glubczyce.

Česko – polské čertování se uskuteční v prosinci 2013.

V lednu 2014 proběhne společná fotovýstava z průběhu realizace projektu na české a polské straně.

Další projekty

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Tisková zpráva k akcím Českopolská svatojánská noc a Sportovní hry pro děti, které byly financovány z projektu Euroregion Praděd.

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora