Česko-polský orientační běh Pietrowice

Středisko volného času Krnov ve spolupráci s Klubem orientačních sportů Krnov připravilo ve středu 23. května Česko-polský orientační běh v Pietrowicích, v rámci projektu Trávíme čas společně – česko-polský projekt pro děti a mládež z Krnova a Pietrowic, s registračním číslem projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000858, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Překračujeme hranice 2014-2020“. Přes 150 žáků a běžců z Krnova a polských Pietrowic absolvovalo na mapě Kemp Pietrowice speciální tratě připravené dle věku běžců. Před samotným startem byl jednotlivým skupinám představen orientační běh a především vysvětleny základy orientace s mapou. Všichni účastníci velmi dobře zvládli svou trať, každý startující si s sebou odnesl mapu, sladkou odměnu a také propagační materiály orientačního běhu, protože den závodu byl zároveň Světovým dnem orientačního běhu. Součástí akce byl také doprovodný program v podobě laserové střelnice a zahradních deskových her, který účastníkům zpestřil čekání na slavnostní vyhlášení výsledků. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a za jejich sportovní nadšení. Veronika Kozlíková

logo

Tisk

Rozpis pro orientační běh Pietrowice (pdf)

Další projekty

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora