Šablony II.

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu Šablony II. a zahájilo realizaci

 

Středisko volného času Krnov se zapojilo do projektu Šablony II. a zahájilo realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011449.

Aktivity projektu Šablony II. jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků        a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

 

Středisko volného času Krnov se zaměří na níže uvedené aktivity:

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech (cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, projektová výuka, kulturní povědomí a inkluze)
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
 • Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové vzdělávání
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
 • Nové metody ve vzdělávání

 

Zájmové a rozvojové aktivity SVČ

 • Kluby pro účastníky SVČtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizí jazyce, badatelský klub, klub sociálních a občanských dovedností)
 • Projektové dny v SVČ
 • Projektové dny mimo SVČ

 

Spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ
 • Komunitně osvětová setkávání
Další projekty

Euroregion Praděd financuje náš mikroprojekt „Děti bez hranic – Hrajeme si společně“, pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.07/13.03626.

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s polskými dětmi a mládeží z Glubczyc a Pietrowic.

Za poznáním staročeských zvyků a řemesel

Nosnou myšlenkou projektu bylo poznání a oživení staročeských zvyků, řemesel a dovedností našich předků. Účastníci si rozšiřovali pomocí zážitkové pedagogiky interaktivní formou své obzory v oblasti staročeských zvyků všech ročních období. Měli možnost uvědomovat si identitu a příslušnost ke svému regionu.
V rámci projektu se návštěvníci aktivně zapojili v dílnách a vyzkoušeli si téměř všechny činnosti a řemesla vztahující se k tématu.

Obsahem celého projektu byly tyto programy:

I. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Podzimní domeček (říjen 2010)

II. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Mikulášský domeček (prosinec 2010)

III. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ aneb Jarní domeček (duben 2011)

IV. „Za poznáním staročeských zvyků a řemesel“ (červen 2011)

Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora