Otevíráme 11. 5. 2020
Datum:
11.5.2020
Věk: 1 - 99

Vážení rodiče, klienti,

máme pro vás výbornou zprávu, od pondělí 11. 5. 2020 Středisko volného času Krnov znovu otevírá většinu svých zájmových útvarů, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Všechny klienty informujeme individuálně formou SMS zprávy a emailu.

Důkladně zvažujeme, které zájmové útvary pro vás otevřeme.
Důvody neotevření jsou tyto, tj. někteří z lektorů jsou osoby s rizikovými faktory,
některé tělocvičny a prostory kroužků není možno využívat, a u některých kroužků nezabezpečíme hygienické požadavky.
Bezpečí a zdraví vašich dětí je pro nás prioritou.

Pro zahájení naši činnosti je důležité, abychom oboustranně dodržovali Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínky účasti (dále jen „pokyny“). Prosíme o jejich důkladné přečtení, viz odkaz zde (Ochrana zdraví SVČ (1))

Nejdůležitější z nich jsou tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde (Formulář bezinfekčnosti),  které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

 

Těšíme se na vás

Tým SVČ Krnov

Další zájmové útvary
Sledujte nás na Facebooku a nic vám neunikne
Nelze zobrazit Facebook okénko. Máte vyplé Marketing & Social cookies.
Sponzoři a mediální podpora